Членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе се:

  1. Владимир ГИЛЕВ – претседател
  2. Александар НАКОВ – зам.претседател
  3. Александар ДАВИТКОВ – член
  4. Катерина СТАМЕНКОВСКА – член
  5. Катерина ДАНАИЛОВА – член
  6. Љубица КОЛЕВА – член