ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“

ул. „Карпошева“ бр. 82
2220 Свети Николе
Македонија

Тел. +389 32 443 837
Факс. +389 32 444 333
Отворен телефон 24 часа: +389 32 440 282
Е-маил: info@jkpsvetinikole.com.mk