Пријави проблем

Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме
  • Внесете валидна е-маил адреса за да можеме да Ви одговориме на пријавата. Е-маил адресата нема да биде видлива и нема да биде објавена.
  • Полињата означени со (*) се задолжителни.