Соопштенија

Распоред за читање на водомери – Август

ЈКП „Комуналец“ Свети Николе ги известува граѓаните на градот Свети Николе за распоредот за читање на водомерите за месец Август 2011 година.

РЕОН – 1 ЧИТАЊЕ НА ВОДОМЕРИ

Ред. бр.УлицаДатум на читање на водомери
1.Велко Влаховиќ09.08.2011 год.
2.Ванчо Ангелов10.08.2011 год.
3.Маршал Тито11.08.2011 год.
4.Гоце Делчев12.08.2011 год.
5.11-ти Октомври15.08.2011 год.
16.08.2011 год.
6.Септемвриска17.08.2011 год.
7.25-ти Мај18.08.2011 год.
8.Сутјеска 19.08.2011 год.
9.Едвард Кардељ22.08.2011 год.
10.Марика Арсова23.08.2011 год.
11.Рахилка Гонева23.08.2011 год.
12.Моша Пијаде24.08.2011 год.
13.Овчеполска25.08.2011 год.
14.Глигор Прличев25.08.2011 год.
15.Индира Ганди26.08.2011 год.
16.Питу Гули27.08.2011 год.
17.Ударничка27.08.2011 год.
18.Крсте Мисирков27.08.2011 год.
Инкасатор Јонче Панев
 

РЕОН – 2 ЧИТАЊЕ НА ВОДОМЕРИ

Ред. бр.УлицаДатум на читање на водомери
1.Ленинова 09.08.2011 год.
2.Ударничка 10.08.2011 год.
3.Питу Гули11.08.2011 год.
4.Јане Сандански12.08.2011 год.
5.Плоштад Илинден15.08.2011 год.
6.Пионерска15.08.2011 год.
7.Маршал Тито16.08.2011 год.
8.Ангел Трајчев (згради)16.08.2011 год.
9.Ангел Трајчев (куќи)17.08.2011 год.
10.Велко Влаховиќ
(згради 2, 4, 6, 30, 32, 34, 36)
18.08.2011 год.
11.Велко Влаховиќ
(згради 125, 127, 154, 160)
19.08.2011 год.
12.4-ти Јули22.08.2011 год.
13.Орце Николов22.08.2011 год.
14.Цветан Димов22.08.2011 год.
15.Кочо Рацин23.08.2011 год.
16.Македонска23.08.2011 год.
17.Улов Палме24.08.2011 год.
18.Индустриски дел25.08.2011 год.
19.Локали 26.08.2011 год.
Инкасатор Илија Зафиров
 

РЕОН – 3 ЧИТАЊЕ НА ВОДОМЕРИ

Ред. бр.УлицаДатум на читање на водомери
1.Велко Влаховиќ09.08.2011 год.
2.Кумановска 10.08.2011 год.
3.Ќиќевачка11.08.2011 год.
4.4-ти Јули12.08.2011 год.
5.Младинска 15.08.2011 год.
6.Скопска 16.08.2011 год.
7.29-ти Ноември17.08.2011 год.
8.Јанко Глигоров17.08.2011 год.
9.Првомајска 18.08.2011 год.
10.Пролетерска18.08.2011 год.
11.Карпошева
19.08.2011 год.
12.Гаврило Гаврилски19.08.2011 год.
13.Карл Маркс22.08.2011 год.
14.Партизанска23.08.2011 год.
15.Поглед 23.08.2011 год.
16.11-та Македонска Бригада24.08.2011 год.
17.Светиниколска24.08.2011 год.
18.Питу Гули 25.08.2011 год.
19.Кочо Рацин25.08.2011 год.
20.Јане Сандански26.08.2011 год.
21.Индустриски дел27.08.2011 год.
22.Локали 27.08.2011 год.
Инкасатор Коле Коцев
 

РЕОН – 4 ЧИТАЊЕ НА ВОДОМЕРИ

Ред. бр.УлицаДатум на читање на водомери
1.Вера Циривири09.08.2011 год.
2.Васка Циклева09.08.2011 год.
3.Велко Влаховиќ10.08.2011 год.
4.Рахилка Гонева10.08.2011 год.
5.Ленинова10.08.2011 год.
6.Македонска 11.08.2011 год.
7.Никола Карев12.08.2011 год.
8.Јане Сандански15.08.2011 год.
9.Младинска 16.08.2011 год.
10.29-ти Ноевмри16.08.2011 год.
11.Крсте Мисирков
17.08.2011 год.
12.Вардарска18.08.2011 год.
13.Трајан Циклев18.08.2011 год.
14.Браќа Миладинови18.08.2011 год.
15.Орце Николов19.08.2011 год.
16.Карпошева 22.08.2011 год.
17.Цветан Димов23.08.2011 год.
18.Мирче Ацев23.08.2011 год.
19.Октомвриска 23.08.2011 год.
20.Кочо Рацин24.08.2011 год.
21.Пионерска24.08.2011 год.
22.Јанко Глигоров25.08.2011 год.
23.Плоштад Илинден25.08.2011 год.
24.Индустриски дел26.08.2011 год.
25.Локали 27.08.2011 год.
Инкасатор Зоран Манасиев
0